COMMERCIAL BANKS RETIRED EMPLOYEES ASSOCIATION
An organisation for the retirees of Bankmen
   Home      ING VYSYA NEW MEMBERS 2014

COMMERCIAL BANKS RETIRED EMPLOYEES ASSOCIATION

 

LIST OF ING VYSYA BANK MEMBERS -  JOINED IN 2014

 

 

NAME

EMP NO

1

PRABHAKAR GUPTA C

362

2

NAGARAJAN V

574

3

RAMACHANDER K

631

4

VISWANATHA GUPTA P

650

5

GUTURI SATYANARAYANA

705

6

NAGA RAJA RAO A

709

7

SREEDHARA RAO C

721

8

NACHIMUTHU A

738

9

SURESH KUMAR L

764

10

RAMACHANDRA RAO S

906

11

VENKATESWARLU B

916

12

GEETHA K S

938

13

GEETHAMRUTHA K M

959

14

RAMANATHAM CHETTY V

1093

15

PADMANABHAN P

1220

16

RAJESWARI P V

1512

17

KESAVAN K

1695

18

SANTOSH KUMAR DAS

2039

19

NIRMALA SRINIVAS

2061

20

NAGESWARASWAMY V

2361

21

RENUKA SRINIVAS MURTHY

2406

22

SANKAR RAO B

2694

23

DODDE GOWDA

2731

24

RAVISHANKAR M

3132

25

KOUSHALYA P

502

26

GUNASUNDARI K S

612

27

KRISHNAPPA T

758

28

VASANTHALAKSHMI G R

790

29

KHASIM KHAN

924

30

VIJAYALAKSHMI P

952

31

JAYARAMA GUPTA N S

954

32

SUKUMARA ANANDA GUPTA R

961

33

ASWATHNARAYANA K

968

34

SASIREKHA A N

974

35

LALITHAMMA P V

977

36

RAJAMMA

1112

37

VERNEKAR D D

1373

38

SUBHADRA CHARYULU ATMA KURI

1451

39

LALITHA S

1543

40

LOKAMATHA  D N

1632

41

NAGALTHA P V

1634

42

SURYAKUMARI M R

1802

43

CHANDRAVATHI M

1926

44

MANIKYALA RAO MAMDIPAKA

1941

45

DOREDLA HYMAVATHI

2067

46

PUTTE GOWDA C N

2251

47

NAGARAJANNA P

2327

48

VANI RAVI RAJAN

2426

49

SHOBA DEVI K V

2609

50

MANJULA

2692

51

RAMESH M G

2884

52

VISWANATH P L

2957

53

PRABHAMANI N L

2998

54

AMRUTHAVALLI T S

3036

55

AMSALAKSHMI M S

3037

56

SRIDHAR K

3176

57

VIJAYALAKSHMI K

3184

58

INDU SRIDHAR

3200

59

PREMA S

3342

60

BHANUMATHI R

3373

61

RAJALAKSHMI H

3428

62

GEETHA R MAHASHABDE

3447

63

RAJAMMA K M

3642

64

AITHA SYAMALA DEVI

3701

65

LATHA A

3830

66

NALAM SIVA PRASAD

3842

67

VEDAVATHI RAMANA

3892

68

SAKUNTALA DHANARAJAN

3921

69

PADMAJA M

4415

70

ANANTHA RAMA M

415

71

VIJAYALAKSHMI N

881

72

DEVATA SATYANARAYANA MURTHY

1193

73

LAKSHMI C G

2223